Valitse sivu

Dialogiset®-tuotesarja on toimiva työkalu mihin tahansa tilanteeseen, jossa halutaan herättää keskustelua, virittää vuorovaikutusta tai tutkia tunteiden kirjoa ja olotilojen olemusta turvallisella tavalla.

Tuotteet sopivat mainiosti työskentelyyn yksilöitten, parien ja ryhmien kanssa. Käyttäjien iällä, kulttuuritaustalla tai kielellä ei ole merkitystä. Kuva kiteyttää viestintää.

Opetustyössä

Dialogiset® — tunnekasvatuksen työkaluna

Dialogiset®-tuotesarja tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja saa lapsen, myös aikuisenkin, äänen kuuluville. Tuotteet toimivat konkreettisena työkaluna tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Dialogiset® luo kasvualustan oppimiselle ja oivaltamiselle.

Sosiaali- ja terveysalalla

Dialogiset® — tuotesarja taipuu kaikenikäisten käyttöön

Dialogiset® tukee ajatusten aukaisemista ja tunteiden tulkitsemista. Tuotesarjan avulla voi avata keskusteleväylän kaikenikäisten kanssa erilaisissa tilanteissa sopien sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn. Tuotesarja on innostava ja turvallinen työkalu tavoitteiden asettamiseen tai vaikka haastavien tilanteiden käsittelyyn ja keskustelun avaamiseen.

Maailmalla

Dialogiset® — kiipeää kielimuurin yli

Dialogiset®-korttisarja (iso) puhuu useaa eri kieltä. Siitä löytyvät painokset englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Dialogiset® luo keskusteluyhteyden eri kieliryhmien ja kulttuurien välille. Korttien avulla opit nopeammin eri kieliä ja ilmaiset itseäsi rohkeammin kuvien avulla.

Terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset® — turvallisena tukivälineenä terapiassa ja työnohjauksessa

Dialogiset®-tuotesarjan avulla erilaiset tunnetilat saavat konkreettisen muodon. Käsin kosketeltava työkalu auttaa tunnistamaan omia ja muiden tunnetiloja. Dialogiset®-tuotesarja sopii sekä lapsille että aikuisille. Dialogiset®-tuotesarjan avulla avautuu ajatukset, tunnistetaan tunteet ja tarpeet niiden taustalla. Dialogiset® jäsentää, joustaa ja osallistaa.

Esihenkilötyössä

Dialogiset® — työkaluna kehityskeskustelussa, rekrytoinnissa ja sovittelutilanteissa

Dialogiset®-tuotesarja toimii kehityskeskusteluissa keskustelun avaajana ja viitoittajana. Ne toimivat myös tukena sovittelutilanteissa, missä ryhmän jäsenet voivat kuvata ajatuksiaan ja tunteitaan turvallisemmin ja helpommin. Tuotesarjan avulla päästään nopeasti asioiden ytimeen ja ne toimivat myös mainiona apuna rekrytointitilanteissa. Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

DIGINÄ

 Dialogiset® —virtuaalisesti

Dialogiset®-tuotesarja loikkasi verkkoalustalle ja käyttösovellus mahdollistaa työskentelyn Dialogiset®-tuotteiden parissa myös etänä tai vaikka hybridinä. Dialogiset® virittää web vuorovaikutuksen uudelle tasolle.

Tuoreimmat Dialogiset®-tuotteet verkkokaupassa

Dialogiset-tuoteperheen tarina

Dialogiset® tuotteiden takana on Dialogis Oy:n Johanna Perttilä, jolla on vuosien kokemus vuorovaikutustyöstä psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana
(www.dialogis.fi).

Dialogiset®-tuotesarja syntyi tarpeeseen, jonka hän näki omassa työssään yksilöiden ja ryhmien parissa. Monipuolinen ammattiosaaminen kouluttajana, terapeuttina ja työnohjaajana sai kehittämään työkalua, joka sopisi konkreettiseksi työvälineeksi eri ammattialoille ja ikäryhmille ketterästi ja käytännönläheisesti käytettäväksi.

Projektiin lähti kuvittajaksi Avot Design Oy, jotka tunnetaan myös Pöyrööt-sarjakuvien piirtäjinä (www.avot.fi)

Dialogiset®-tuotteet toimivat loistavina vuorovaikutuksen virittiminä ja tavoitteellisena työkaluna.

Tunnista. Tuumaa. Toimi.

Kokemuksellinen koulutuspaketti vuorovaikutuksen ammattilaisille

Kaipaatko työskentelysi tueksi konkreettisia työkaluja, joihin on hyvä päästä tutustumaan muualtakin kuin käyttöoppaista käsin?

Käytätkö työskentelyssäsi monipuolisia materiaaleja ja kaipaat jotain uutta niiden rinnalle? Tai haluatko tutustua uuteen toiminnalliseen tapaan vaikuttaa vuorovaikutuksen virityksiin työssäsi?

Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja ja toimintatapoja yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit opetus-, kasvatus-, sosiaali-, terveysalalla tai esimiestehtävissä.

Koulutuksen taustafilosofiana toimivat dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, voimavarasuuntautuneisuus ja kokemuksellisuus. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja sovelluksia.

Osallistujat saavat omakseen sovitut Dialogiset®-tuotteet. Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etänä.